Seinamaaling “Jõuvanker”

Kui vanasti oli igal peremehel oma vanker, siis tänapäeval on pea igal leibkonnal oma isiklik jõuvanker, millega mööda linna ringi vuriseda. Kuid kiirused on muutunud ja vankriga peremees on meie jõuvankritest ammuilma kaugele minevikku maha jäänud. „Rohkeste inimesi oli kokku kogunud, et uut vankrit waadata. Wanker, mis ainult 2 inimese jäuks tehtud, kannab tagumisel poolel 1 1/2 hobuse jõulist bentsini masinat. Selle wankriga on wäga hea sõita.

Sõidukiirus seisab täitsa wankri juhtija käes ja wõib temaga kuni 20 wersta tunnis (umbes 21 km/h – toim) hea teega sõita. Bentsini kulub versta pealt ¾ kopika eest ära. See vanker on juba ühele siinsele mõisnikule ära müüdud. Kõik vankrid võib Wergi ja kompanii vabrikust igas suuruses saada. Kui uus sõiduriist hea on, eks teda siis muidugi ka tarvitama hakata.“ (Walgus, 27.08.1896, Seene, 2016, kaudu).

Kavand on inspireeritud Tõe ja õiguse (2019) filmi tseenist, mille on üles pildistanud Madis Tüür.

Kavand: Edgar Tedresaar
Teostus: Edgar Tedresaar, Paavo Kudkepp, Katre Salu, Ahto Eller
Fotod: Madis Veltman, Edgar Tedresaar ja Paavo Kuldkepp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *